Om Støberiet:

Nordstøberiet er et mindre professionelt bronze- og aluminiumsstøberi. Støberiets kompetencer er sandforms- og "Cire Perdue" -støbning, primært til brug for billedkunst og skulptur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kunstnerisk konsulent: GefionCenter - København
NORDSTØBERIET Leder: Lars Pedersen, billedkunstner

Kontakt: lp@nordstoeb.dk